Ponedeljek, 2. septembra 2019, bo prvi šolski dan šolskega leta 2019/20.

Sprejem prvošolcev s starši bo ob 11. uri v veliki telovadnici. Tega dne za oddelke 1. razreda še ne bo podaljšanega bivanja.

Jutranjega varstva ta dan še ne bo.

Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20. S seboj naj prinesejo copate in potrebščine za prvi šolski dan. Pouk bo potekal v celoti v matičnih učilnicah po prilagojenem urniku za ponedeljek, brez predur (povezavo bo v petek, 30. 8. 2019, odprl eAsistent). Prvi dve šolski uri bosta razredni uri.

Razredniki in številke matičnih učilnic bodo objavljeni v pritličju šole in na šolski spletni strani.

Na prvi šolski dan bo organizirana šolska prehrana, in sicer dopoldanska malica in kosilo za vse učence od 2. do 9. razreda, ki so uredili prijavo za šolsko leto 2019/20. Učenci, ki nimajo urejene prijave, se žal malice ali kosila ne bodo mogli udeležiti.

Popoldanske malice v tem tednu še ne bo.

Za učence od 2. do vključno 5. razreda, ki so prijavljeni v podaljšano bivanje za šolsko leto 2019/20, bo ta dan organizirano podaljšano bivanje do 15.20 v naslednjih učilnicah:

  • 2. a v učilnici 25
  • 2. b v učilnici 23
  • 2. c v učilnici 24
  • 3. a v učilnici 22
  • 3. b v učilnici 18
  • 3. c v učilnici 35
  • 4. a + 4.c v učilnici 45
  • 4. b v učilnici 44
  • 5. a + 4. c v učilnici 32
  • 5. b + 5. c v učilnici 13

Podaljšano bivanje po 15.20 bo organizirano po potrebi, vendar ne dlje kot do 16. ure.

Naj bo prihajajoče šolsko leto polno novih znanj, izkušenj in dobre volje.

Mateja Zalaznik, pomočnica ravnateljice