Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 6030- 1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerimi se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravljajo omejitve na področju šolstva.  Na podlagi tega bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Priprava na vrnitev še poteka, zato bodo natančne informacije znane konec tega tedna, ko bosta tudi MIZŠ in Vlada sprejeli dokončne odločitve. V tem trenutku posredujemo začetne informacije v zvezi z vrnitvijo.

Obiskovanje pouka v šoli

Osnovno izhodišče je, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Starši bodo izjavo oddali dežurni osebi na vhodu prvi dan prihoda v šolo. V primeru, da starši ne bodo mogli natisniti izjave, jo bodo prejeli pred vhodom v šolo, kjer jo bodo takoj izpolnili in oddali dežurni osebi. Brez te izjave namreč šola nima zagotovila, da je otrok zdrav, kar je predpogoj za vstop v šolo.

Pouk bo predvidoma potekal po prilagojenem urniku, ki bo znan ob koncu tedna.

Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, glede na možnosti smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo.

Na šoli bomo poskušali izvajati jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar v skladu z možnostmi, saj delitev učencev v skupine zahteva povečano število hkrati prisotnih učiteljev. Organizacija obeh dejavnosti bo temeljila na prijavi otrok, ki poteka preko spletnega obrazca. V primeru, da otrok ne bo v podaljšanem bivanju, ga pridejo starši ali druga pooblaščena oseba iskat po pouku oziroma kosilu.

Prihod v šolo in odhod domov

NIJZ priporoča, da prihajajo učenci v šolo predvsem peš, kjer je to le mogoče, s kolesom v spremstvu odraslega, v drugih primerih pa starši poskrbijo za individualni prevoz otrok v šolo (brez združevanja).

Šolska prehrana

Šolska prehrana (jedilnik in obisk jedilnice) bo organizirana v skladu s  priporočili NIJZ. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, zato bo v primeru, da bo otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, potrebna odjava prehrane.

Splošne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli od 18. 5. 2020 dalje

Ker sta po priporočilih NIJZ higiena kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi, bo ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa velika pozornost namenjena ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil. Prosimo starše, da svoje otroke navajajo na higieno kašlja.

Ker povečana fizična razdalja med ljudmi po mnenju NIJZ zmanjšuje možnost okužbe, bo izvedba obveznega in razširjenega programa potekala v skupinah do 15 učencev. Na podlagi tega bodo učenci istega razreda razdruženi na manjše učne skupine za izvedbo pouka. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Prostorsko bomo zagotovili priporočeno varnostno razdaljo med učenci. Starše prosimo, da se o tem pogovorijo s svojimi otroki. Zavedamo se, da to za otroke ne bo lahka naloga in verjetno je, da kljub navodilom, usmerjanju in sprotnemu opozarjanju pri starostni skupini učencev prve triade ne bomo mogli ves čas dosledno preprečevati nenamernih spontanih ali naključnih hipnih oz. kratkotrajnih stikov.

Starši bodo otroka predali dežurni osebi, ki jih bo pričakala na glavnem vhodu šole, pri čemer bo potrebno upoštevati varnostno razdaljo. Starši ne bodo vstopali v šolski prostor, razen v izjemnih primerih in po predhodni najavi. Ob vstopu bodo morali imeti zaščitne maske.

Učenci prinesejo prvi dan v šolo vse šolske potrebščine, nato jih bodo puščali v šoli. Menjavanje in posojanje predmetov ne bo mogoče. Prav tako naj imajo s seboj svoj bidon ali plastenko ali steklenico za vodo ter ustrezna oblačila, saj se bodo prostori zelo pogosto zračili.

Vsa podrobna navodila o prilagojenem hišnem redu in vseh higienskih ukrepih bodo učenci izvedeli v šoli oziroma bodo objavljena na spletni strani šole.

Priprava otrok na vrnitev v šolo

Zavedamo se, da vrnitev v šolo, pouk in bivanje v šolskih prostorih ne bodo potekali tako, kot je bilo pred pandemijo. Zato je zelo pomembno, da so otroci vsaj deloma pripravljeni na nove okoliščine, da se bo vračal  v šolo z veseljem, a z realnimi pričakovanji. Ob vrnitvi v šolo bodo sicer učitelji v polni meri poskrbeli tudi za ta vidik, vendar bosta v veliko pomoč pri tem tudi podpora in pomoč staršev.

Starše prosimo, da se s svojimi otroki pogovorijo o ponovnem odprtju šole, jim pojasnijo, da bodo deljeni v skupine, poudarijo pomembnost upoštevanja vseh higienskih ukrepov in ohranjanja ustrezne razdalje.

 

Ko bodo znani vsi podatki o številu učencev, ki se bodo vrnili v šolske klopi, bodo starši konec tedna, do petka, 15. maja 2020, prejeli še dodatna potrebna konkretna navodila preko elektronske pošte, objavljena bodo tudi na šolski spletni strani.

 

Vodstvo šole

Dostopnost