V ponedeljek, 1. junija 2020, se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda. V sredo, 3. junija 2020, se vračajo še učenci od 6. do 8. razreda.

Pouk bo od ponedeljka, 1. junija 2020, za učence od 1. do 5. razreda potekal v matičnih učilnicah po rednem urniku, za učence od 6. do 9. razreda pa v matičnih učilnicah po prilagojenem urniku, ki je objavljen na šolski spletni strani. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta prav tako organizirana po rednem urniku, vendar starše prosimo, če je le mogoče, da otroke pripeljejo v jutranje varstvo le v nujnih primerih.

V šolo naj se vračajo le zdravi učenci.

Starši in drugi obiskovalci v šolo ne vstopajo, razen v izjemnih primerih in po predhodnem dogovoru z vodstvom šole.

Še naprej veljajo dosedanji higienski ukrepi.

Podrobnejše informacije bodo starši prejeli po elektronski pošti.

Vodstvo šole

 

 

Dostopnost