Varni internet in Fakulteta za računalništvo in informatiko vljudno vabita na brezplačni digitalni “frižider”, ki bo potekal v soboto, 19. 6. 2021, s pričetkom ob 9.30.

V frižiderju udeleženci skozi različne krajše in daljše projektne naloge postopoma usvajajo znanja varne in odgovorne uporabe spleta, osnove računalništva, pridobivajo veščine robotike, obogatene resničnosti (AR), Interneta stvari (IoT) ter ob tem spoznavajo programske jezike. S tem bodo udeleženci gradili razumevanje novodobne tehnologije in skozi doživetja razvijali digitalne spretnosti za boljše upravljanje lastne spletne pojavnosti in varnosti.

Prijava in več informacij na spletni strani https://www.varniinternet.si/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=37

Mateja Zalaznik, pomočnica ravnateljice

Dostopnost