Petarde, rakete, fontane in druga pirotehnika imajo mnogo škodljivih posledic na okolje in živa bitja. Izpusti slabo vplivajo na počutje in zdravje ljudi, lahko pride tudi do telesnih poškodb. Hrup živalim povzroča veliko trpljenja in tudi smrti. Hrupa se pogosto ustrašijo starejši ljudje in mali otroci.


Uporaba pirotehničnih sredstev onesnažuje zrak. Pri eksplozijah se v ozračje sproščajo tudi ultra-fini delci PM10, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. V Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so opravili meritve, ki so pokazale, da je v času trajanja ognjemeta izpostavljenost PM delcem tudi do 10-krat večja kot običajno. Izjemno majhni delci predstavljajo tveganje predvsem za otroke in mladostnike, nosečnice, starejše ljudi, bolnike z boleznimi dihal, srca in ožilja ter za sladkorne bolnike. Prodrejo lahko globoko v pljuča in z različnimi nevarnimi elementi (stroncij, vanadij, barij, svinec, aluminij, antimon, žveplo, molibden, fosfor, cink itd) zastrupljajo človekovo telo.
Delci v zraku lebdijo več dni. Lahko se izperejo v površinske vode in prodrejo v podtalnico. Problematični so predvsem endokrini motilci hormonov.


Kaj pa živali? Živali slišijo večji frekvenčni razpon zvokov kot človek. Vse živali ob pokanju doživljajo velik stres. Nenadni glasni zvoki povzročajo močan strah, lahko tudi fizično bolečino. Anatomija ušes psov in mačk omogoča, da slišijo tudi do 4-krat bolj oddaljene zvoke kot človek. Hišne živali nujno umaknimo v varne notranje prostore. Psi, ki so zunaj, pogosto od strahu pobegnejo in končajo pod avti. Poki in ognjemet lahko povzročita preplah tudi v jati spečih ptic. V zmedi zadenejo predmete, ki jih v temi ne vidijo, kar lahko privede do pogina številnih ptic.

Poiščimo veselje, zadovoljstvo in mir v sebi in v družbi ljudi, ki nam veliko pomenijo. Bližnjim podarimo svoj čas in pozornost. Vsaj za krajše obdobje zaustavimo (pre)hitri tempo življenja. Namesto svetlobnih učinkov raket raje občudujmo prelepo zvezdnato nebo. Naj svetlobna onesnaženost in hrup ne zasenčita najlepšega na svetu – narave.
Vse dobro v 2022!

Informacije tudi v prispevku iz revije Moj planet (priloga)

Mojca Furlan, učiteljica RP

Dostopnost