Učeni 6. razreda so pri pouku TIT izdelali betonske lončke in vanje “posadili” kaktuse. Med izdelavo lončkov so se naučili uporabljati računalniški program QCAD in z njim načrtovati kalup za lonček. Naučili so se tudi zmešati in uliti beton. Ob izdelavi kaktusa pa so spoznali osnovne obdelovalne postopke lesa. Vsi smo se naučili nekaj novega in se pri tem imeli še lepo.
Ivan Dović, učitelj tehnike in tehnologije

Dostopnost