OŠ Trnovo
Karunova ulica 14a
1000 Ljubljana

Dostopnost