Plavalni tečaj

Znanje plavanja je življenjskega pomena, zato naj bi ob zaključku devetletne osnovne šole znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva.

 

Za šolsko leto 2023/2024 je Mestna Občina Ljubljana, Oddelek za šport, razpisala naslednje programe učenja plavanja za šoloobvezne otroke, katerih vodja je Marko Lebar (v vse programe je vključena tudi naša šola):

  • program prilagajanja na vodo in učenje plavanja v 1. razredih (financira MOL)
  • program učenja plavanja v 3. razredih (financira MOL)
  • program preverjanja znanja plavanja v 6. razredu (financira MOL)
  • program učenja plavanja neplavalcev v 7. razredu (brezplačno!!!)

 

V šolskem letu 2023/2024 bo plavalni tečaj potekal v naslednjih terminih:

1. razred: 3. 6. – 14. 6. 2024

3. razred: 5. 2. – 16. 2. 2024

 

Dostopnost