Na šoli se že več let ukvarjamo s tematiko varne rabe in pasteh Interneta. Delujemo na področju ozaveščanja učencev in staršev, reševanja problemov, ki se pojavljajo na tem področju, izobraževanja naših učiteljev in učiteljev na ostalih slovenskh šolah ter sodelovanja v nacionalni razvojni skupini za področje varnosti na Internetu v okviru projekta e – šolstvo in SAFE-SI. Problematika je zelo aktualna in postaja tudi pereča, saj možnosti, ki jih ponuja tehnologija, prehitevajo zavest, zrelost in znanje uporabnikov, predvsem naših mladih. Zato se nemalo krat zgodi, da uporaba tehnologije namesto koristi prinaša škodo, lahko tudi zelo veliko. Med področja, ki jih zajema varna raba Interneta in tehnologije sodijo:
  • virusi, trojanski konji, črvi, spam in ostala “zalega”,
  • problem zaupanja na Internetu,
  • škodljive vsebine,
  • področje avtorskega prava,
  • varovanje osebnih podatkov,
  • spletno nasilje,
  • zasvojenost s tehnologijo,
  • vpliv uporabe tehnologije na zdravje.
Več o nanizanih temah na straneh: Đulijana Juričič, za projekt
Dostopnost