Lokacija in kontaktni podatki

Osnovna šola Trnovo
Karunova ul. 14/a
1000 Ljubljana

 

 

Ravnateljica: mag. Đulijana Juričić julijana.juricic@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: Mateja Zalaznik mateja.zalaznik@os-trnovo.si
Svetovalna služba: Natalija Plajnšek natalija.plajnsek@os-trnovo.si
Barbara Ogrin barbara.ogrin@os-trnovo.si
Dodatna strokovna pomoč: Alenka Dolinar alenka.dolinar@os-trnovo.si
Poslovna sekretarka: Daniela Kerec daniela.kerec@guest.arnes.si
Računovodstvo: Marjana Gvardjančič marjana.gvardjancic@guest.arnes.si
Katja Krasnić katja.krasnic@guest.arnes.si
Knjižnica: Simona Felicijan simona.felicijan@os-trnovo.si
Šolska prehrana: Lorena Langerholc Povh lorena.langerholc@guest.arnes.si

 

Dostopnost