In November, a group of teachers from our school went on an educational trip to Croatia. The principal Đulijana Juričić and four language teachers (Petra Kos, Merita Korenica, Filipe de Almeida and Tadeja Dović) visited Primary School Grigor Vitez in Osijek.

The visit was done through the Erasmus+, which allows teachers to visit other educational institutes and teacher training programmes to improve and update their teaching methods. In Osijek, our school offered know-how in writing applications for Erasmus+ funding whilst the teachers of Primary School Grigor Vitez let us observe their lessons and exchange ideas on how to use new and modern teaching methods in the classroom.

Primary School Grigor Vitez is small but the teachers use up-to-date ICT in the classroom as part of the government-run digitalisation of the educational system and the so-called “Škola za život” programme. We visited different classes from 1st grade to 8th grade.

The experience was extremely positive and we all gained new insight into a somewhat different cultural and educational environment. It is important to expand the teachers’ knowledge about school systems around Europe, so we can all share the positive things we do in our schools and learn new things. The principals, as well as the teachers, established new contacts between schools, which will generate creative ideas and enrich our teaching methods.

 

 

 

Izobraževanje učiteljev v okviru projekta Erasmus+ v Osijeku
Novembra se je skupina učiteljev iz naše šole odpravila na izobraževanje na Hrvaško. Ravnateljica mag. Đulijana Juričić in štirje učitelji tujih jezikov (Petra Kos, Merita Korenica, Filipe de Almeida in Tadeja Dović) so obiskali Osnovno šolo Grigor Vitez v Osijeku.

Obisk je potekal v okviru programa Erasmus+, ki učiteljem omogoča obisk drugih izobraževalnih zavodov z namenom, da delijo ideje za obogatitev svojega pouka. Naša šola je gostiteljici predstavila možnost finančno podprtega vključevanja v evropski program Erasmus+ in ponudila znanje pri pisanju vlog za financiranje programa Erasmus +, hrvaški učitelji pa so nam odprli vrata svojih učilnic, da smo lahko opazovali pouk in izmenjali ideje in izkušnje o uporabi sodobnih metod poučevanja.

OŠ Grigor Vitez je majhna, vendar učitelji pri pouku redno uporabljajo sodobno IKT, saj je šola vključena v nacionalni program digitalizacije izobraževalnega sistema in projekt “Šola za življenje”. Obiskali smo različne ure od 1. do 8. razreda.

Izkušnja je bila izjemno pozitivna in vsi smo dobili nov vpogled v nekoliko drugačno kulturno in izobraževalno okolje. Pomembno je širiti učiteljevo znanje o šolskih sistemih po Evropi in deliti pozitivne prakse. Ravnatelja in učitelji so med šolama vzpostavili nove stike, ki bodo omogočali delitev kreativnih idej in obogatitev naših metod poučevanja.

 

Filipe de Almeida in Tadeja Dović, za aktiv tujih jezikov

 

Dostopnost