Od torka, 10. 2. do petka, 14. 2. 2020, je na OŠ Trnovo potekalo 1. timsko srečanje udeležencev mednarodnega Erasmus projekta z naslovom Happy society (Zadovoljna družba). Na šoli smo gostili 20 učencev in 10 mentorjev iz treh partnerskih držav, ki sodelujejo v omenjenem projektu: Madžarske, Slovaške in Nemčije. V okviru učnih delavnic so učenci predstavili svojo državo, načela demokratične ureditve, volilni sistem in jih primerjali med seboj. Spoznavali so značilnosti organizacije civilne družbe, vpliv medijev in trenutni položaj mladih v družbi (pravice, šolski sistem, organizacije za pomoč mladim).

Učenci so se neformalno družili in spoznavali med seboj s pomočjo interakcijsh iger in ustvarjali v tehnični delavnici. Skupaj so pripravili spletno stran namenjeno projektu Happy society in vprašalnik, s pomočjo katerega bodo raziskovali zadovoljstvo mladih in odraslih v družbi. Učence, goste iz tujine so v svoj dom prijazno sprejeli starši učencev OŠ Trnovo.

Vse udeležence projekta je v Mestni hiši uradno sprejel tudi mestni župan g. Zoran Jankovič, ki je aktivno prisluhnil mladim in zavzeto odgovarjal na vsa njihova vprašanja. Učenci so pripravili zloženko o šoli, predstavitveni film in v vlogi vodičev gostom predstavili kulturne znamenitosti mesta Ljubljana. Srečanje smo zaključili z obiskom slovenske obale; Sečovljskih solin in mesta Piran. Na sestanku mentorjev so udeleženci projekta  pripravili načrt za naslednje srečanje, ki bo v mesecu juniju 2020 potekalo na Madžarskem.

V imenu tima učiteljev projekta Happy society

Barbara Ogrin

 

Dostopnost