V četrtek, 27.2.2020, bomo 5. razredi spoznavali delo in življenje slovenskih pesnikov.
Učenci pridejo v šolo kot običajno, dejavnosti pa se zaključijo ob 12.45, ko bo tudi kosilo.
Seznam pripomočkov učenci dobijo pri razredničarkah. Neobveznih izbirnih predmetov ta dan ne bo.

Iza Dojer, koordinator dni dejavnosti

Dostopnost