Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom:

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2020/2021, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Dodatno literaturo, priporočila za tekmovanje, potek tekmovanja in vsa ostala navodila bo komisija postopoma objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, v spletni učilnici za osnovno in spletni učilnici za srednjo šolo ter preko strežnika DMFA.

Datumi tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021 so:

  • šolska raven: torek, 17. 11. 2020,
  • območna raven: četrtek, 14. 1. 2021,
  • državna raven: sobota, 13. 3. 2021,

MEHURČKI – šolsko tekmovanje: četrtek, 8. 4. 2021.

Več: https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje

Bogdan Osolin, učitelj slovenščine

Dostopnost