Šola dodeljuje status učencem tretje triade, kadar izpolnjujejo vse pogoje, določene z zakonom in Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika na OŠ Trnovo. Predlog za pridobitev statusa podajo učenčevi starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši). Vloge za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajo ravnateljici najkasneje do 15. septembra, v natisnjeni obliki.

Datoteke so objavljene tudi na spletni strani – Obrazci.

Natalija Plajnšek, ŠSS

Dostopnost