Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 9. marca, državno tekmovanje pa 13. aprila 2022. Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda.

Prijava na tekmovanje

Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju – mentorju Vesele šole. Učitelji tekmovalce v znanju Vesele šole prijavijo preko informacijskega strežnika DMFA. Prijave od 26. 1. 2022 od 0.00 do 23. 2. 2022 do 12.00  (meni pišite že prej)

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. 

Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. Uredništvo pošlje veselošolske vprašalnike za šolsko tekmovanje mentorju Vesele šole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanjih v znanju Vesele šole za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na izbrani šoli. Tekmovanje vodi in organizira uredništvo Vesele šole skupaj s sodelavci na šolah organizatorkah. 

Zmagovalci državnega tekmovanja so tisti, ki dosežejo raven znanja, določeno s pravilnikom za državno tekmovanje.

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Veselošolske teme v sezoni 2021/2022:

MESECNASLOV TEME
SEPTEMBEROd knjige do knjižne zbirke
OKTOBERKolumbove dogodivščine
NOVEMBERUmetna inteligenca
DECEMBERVesela eko šola
JANUARSkrivnostna Antarktika
FEBRUARSlovenija v srcu Evropske unije
MARECČarobno kiparstvo
APRILOd mene k tebi
MAJMigamo in krepimo mišice
JUNIJPreveč interneta?
JULIJVeselošolska prireditev

Vprašanja na tekmovanju v znanju vključujejo teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v tiskani prilogi Vesele šole v reviji Pil in na spletnih učnih poteh Vesele šole. Učne poti Vesele šole na spletu in koristne informacije na ponujenih povezavah, povezane s temo tiskane priloge, ponujajo enakovreden način spoznavanja teme in so tudi vključene v preizkus znanja. Dodatno gradivo, ki pride v poštev za državno tekmovanje, predstavljajo članki, označeni z znakom Vesele šole, ki so v tekočem letu objavljeni v reviji Pil. Eno vprašanje, na šolskem in državnem tekmovanju, je iz vsebine knjige sezone za posamezno starostno skupino. 

4.- 6. razred: Marija Parr: Golmanka in morje  

7.- 9.razred:  Vinko Möderndorfer: Sončnica

Več informacij na www.veselasola.net – kategorije: novice za mulce, učne poti, vesela šola bere,…

Mentorica VŠ: Irena Krošelj (irena.kroselj@os-trnovo.si)

Dostopnost