Erasmus + KA2 Happy society (Zadovoljna družba)

V letošnjem letu zaključujemo mednarodni projekt Erasmus+ KA2  Happy society.  S članicami držav Madžarska, Nemčija in Slovaška smo v času od 11. 5. do 16. 5 2022, v skladu s projektnim načrtom, izpeljali zaključno srečanje v Strasborgu (Francija) za vse učence, ki so aktivno sodelovali v omenjenem projektu kot gostitelji partnerjev iz tujine ali kot aktivni udeleženci triletnega projekta.

OŠ Trnovo je na projektnem  srečanju predstavljalo 25 udeležencev, 20 učencev, od tega 10 sedanjih in 10 bivših učencev OŠ Trnovo ter 5 učiteljev spremljevalcev: ravnateljica Đulijana Juričić, Barbara Ogrin, koordinatorica projekta, Danijela Klemenčič, vsebinski vodja projekta, Filipe de Almeida, učitelj angleščine in Robertina Dugar, učiteljica računalništva.

Srečanja se je udeležilo skupaj 71 učencev in 15 učiteljev iz partnerskih držav. Delavno srečanje je obsegalo učno-delovne aktivnosti, kjer so učenci oblikovali koncept idealne družbe, izpostavili človekove pravice, vlogo aktivnega državljanstva in oblikovali slovar sreče. Z zaključnimi vsebinami so pripravili tudi spletno stran namenjeno projektu Happy society. Obiskali smo sedež Sveta Evrope, kjer nas je sprejel namestnik slovenskega ambasadorja Helmut Hartman in občudovali zgodovinsko – kulturne znamenitosti alzaškega mesta Petite France. Srečanje smo zaključili z ogledom pravljičnega mesta Colmar.

Barbara Ogrin, za tim

Dostopnost