Ob zaključku šol. leta vrnejo učenci vse izposojene učbenike v knjižnico; izposoja učbenikov za naslednje šolsko leto bo potekala konec avgusta in prvi teden v septembru. Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo v šoli tudi delovne zvezke. Učenci, ki niso vrnili vseh izposojenih knjig ali učbenikov, jih vrnejo do 6. julija 2022, 10:00-11:00 ure.

Simona Felicijan, knjižničarka

Dostopnost