Zaradi zelo velikega števila prijavljenih učencev (59), ki bi želeli obiskovati šahovski krožek, se bo šahovski krožek v tem šolskem letu razdelil v 2. skupini. V prvi skupini bodo vsi učenci od 1. do 3. razreda (32 učencev), v 2. skupini pa učenci od 4. do 7. razreda (27 učencev).


V torek, 4. 10. 2022, se bo 13.45 v učilnici št.41 (3. nadstropje) začel šahovski krožek za 1. skupino, naslednji teden, to je 11. 10. 2022 pa v enakem času in prostoru za učence 2. skupine. Šahovski krožek bodo torej učenci obiskovali izmenično, to je na vsakih 14 dni.


Geslo svetovne šahovske organizacije (FIDE) je: Gens una sumus (Ena družina smo.).


Bogdan Osolin, mentor šahovskega krožka

Dostopnost