V letu 2022 OŠ Trnovo praznuje več pomembnih dogodkov: 235 let šolstva v Trnovem, 60. obletnico vzgojno-izobraževalnega dela v trnovski šolski stavbi in zaključek celostne prenove s statično, energetsko in protipožarno sanacijo.

Praznovanje je nosilo naslov Danes smo majhni, a jutri veliki, kar je verz iz himne OŠ Trnovo. Potekalo je v treh dneh: 25. oktobra 2022 so oddelčne prireditve za starše pripravili učenci 1. do 5. razreda, 26. oktobra učenci 6. do 9. razreda, v četrtek, 26. oktobra 2022 je v mali telovadnici in jedilnici potekala zaključna prireditev posvečena obletnicama in otvoritvi prenovljene šole.

Vsi oddelki so se izjemno potrudili. V svojih predstavitvah so staršem predstavili zgodovino šole in šli nazaj v 60. leta. Nekateri oddelki so se povezovali in ustvarili skupne predstave, kot oddelki 5., 6., 8. in 9. razreda. Vse predstave so se odlikovale z ustvarjalnostjo, sodelovanjem, bogatimi vsebinami. Starši so bili navdušeni nad prikazanim.

Vrhunec praznovanja je bila zaključna predstava pod vodstvom Polonce Fugina in Alenke Končan. Začela se je z nastopom mešanega pevskega zbora Trnovci, ki ga sestavljajo učenci OŠ Trnovo iz 60-tih let, in zaključila s prelepim nastopom otroškega pevskega zbora OŠ Trnovo, v katerem je pelo 65 učencev. Vmes so se prepletale dinamične točke, ki so gledalcem pričarale 60-ta leta z izseki iz literarnih del Žogica Nogica, Zvezdica Zaspanka in Kekec, plesnimi nastopi na glasbo od 60. leta do danes, dih jemajočo plesno točko našega bivšega učenca, vrhunskega plesalca Tiana Čehića in učiteljice Alenke Končan, solo pevskimi nastopi naših bivših učenk Anje Strajnar in Lare Grbič, modno revijo učiteljev in učiteljic, ki je predstavila oblačila 60-tih. Dinamičen preplet različnih točk, ki so jih vrhunsko moderirali učenci 9. razreda, je navdušil vse obiskovalce. Prireditev so zaključili ravnateljica Đulijana Juričić, dr. Darjo Felda, državni sekretar na MIZŠ, in naš vedno dragi gost župan Zoran Janković, ki sta skupaj z ravnateljico simbolično prerezala trak in tako slavnostno odprla prenovljene prostore šole. Prireditve so se poleg dr. Felde in g. župana udeležili mnogi gostje, med drugimi ga. Irena Kokovnik, dolgoletna ravnateljica OŠ Trnovo, ki je šoli pustila trajni pečat, predstavniki Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, ki vsa leta podpirajo razvoj šole, predstavniki Službe za razvojne projekte in investicije, ki so vodili projekt prenove šole, predstavniki izvajalcev in nadzornikov prenove, predstavniki sveta šole in sveta staršev, ga. Suzana Antić, ravnateljica Vrtca Trnovo, drugi ravnatelji in ravnateljice ljubljanskih šol, upokojeni učitelji, zaposleni šole, starši nastopajočih in učenci – predstavniki oddelkov. Večer smo zaključili s prijetnim druženjem v veliki telovadnici.

Cela šola je bila razstavni prostor, okrašen v stilu 60-tih in posvečen šoli. Ob prazniku šole smo izdali priložnostni zbornik, posvečen obletnici, prenovi in 60. generaciji učencev.

Pri pripravi praznovanja smo se veliko naučili o naši šoli, zgodovini Trnovega, času, v katerem je bila zgrajena naša šola. Predvsem pa smo se povezali in skupaj spoznavali, kako dobra je naša šola in kako nas njena tradicija obvezuje, da nadaljujemo delo naših zanamcev, da OŠ Trnovo še naprej ostane šola, ki ji je mar in na katero smo vsi ponosni.

Đulijana Juričić, ravnateljica šole


Dostopnost