V času zimskih šolskih počitnic so naši neverjetni učitelji svoje znanje in pedagoško delo nadgrajevali ter razvijali v okviru programa Erasmus+, prek katerega so v dveh skupinah obiskali Norveško in Irsko ter prisostvovali opazovanju pouka v skandinavskem in anglosaksonskem prostoru.

Obiskali so vrtce, osnovne šole in raziskovalne institucije ter med drugim spoznavali pristope in načine dela programa Neverjetnih let, ki smo ga na Osnovni šoli Trnovo v pouk začeli uvajati v šolskem letu 2018/19. Namen študijske izmenjave je bil podrobneje spoznati Dino šolo, starševske programe in inovativne metode vodenja razreda za učitelje, v nadaljevanju pa je cilj implementacija le-teh v vsakdanje šolsko delo.

Irena Vižintin, za ekipo Neverjetnih let

Dostopnost