Dan odprtih vrat

 

Tradicionalni projekt šole Dan odprtih vrat (DOV) izvajamo že od leta 1996. Do sedaj smo svoje pedagoško delo predstavili z različnimi temami in na različne načine: s projektnim pristopom znotraj enega oddelka, z metodo lisičjega repa in medoddelčnim povezovanjem, z enkratnimi likovnimi delavnicami in razstavnimi prostori, z enkratnimi scenskimi prireditvami, z izvedbami ur pouka, itn. V ospredju je zmeraj bila ustvarjalnost naših učencev in učiteljev na različnih področjih.

Cilji projekta:

  • razvijati veščino pisanja,
  • spodbujati ustvarjalni duh učencev, učiteljev in staršev,
  • razvijati sodelovanje in dobre odnose,
  • promovirati šolo.

 

Dostopnost