Kitajska kultura in jezik

 

V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo in Konfucijevim inštitutom Ljubljana na OŠ Trnovo, pod okriljem projekta Spoznavanje kitajske kulture in jezika v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru že sedmo leto zapored interesna dejavnost Spoznavanje kitajske kulture in jezika (v nadaljevanju SKKJ). V šolskem letu 2018/2019 smo poleg pouka kitajskega jezika v sodelovanju s Konfucijevim inštitutom Ljubljana uspešno izvedli deset dnevno poletno šolo Gibajmo se z živalmi tai chija. V letu 119/2020 bomo poleg rednih dejavnosti (interesna dejavnost SKKJ, obogatitvena dejavnost SKKJ), v okviru projekta izvedli Konfucijev dan (predstavitev in promocija pouka kitajskega jezika, delavnice kitajske kaligrafije in ljudske kulture), praznovanje kitajskega novega leta na OŠ Trnovo in poletno šolo v mesecu juniju.

Cilji dela v letu 2019/2020:

 • seznanjanje učencev z osnovami kitajskega jezika;
 • za učenke in učence izbirnega predmeta kitajski jezik in kultura postaviti nove, višje cilje znanja;
 • spoznavanje kitajske kulture in družbe;
 • razvijanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti;
 • širjenje splošne razgledanosti;
 • krepitev sodelovanja med šolami, na katerih se izvaja pouk kitajskega jezika pod okriljem KU Ljubljana

Vsaka predhodna raven predstavlja pripravo na naslednjo. Različne stopnje interesne dejavnosti se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Poleg poučevanja kitajskega jezika in spoznavanja kitajske kulture se posebna pozornost namenja tudi medpredmetnemu povezovanju in projektnemu delu. Projektno delo bo realizirano skozi prireditve kot so Konfucijev dan, kitajsko novoletno druženje, in druge aktivnosti, povezane s kitajsko kulturo in jezikom.

Interesna dejavnost Spoznavanje kitajske kulture in jezika učencem nudi vpogled v kitajski jezik, kulturo in družbo ter vključuje:

 • seznanjanje učencev z osnovami kitajskega jezika;
 • seznanjanje s kitajskimi navadami in običaji;
 • seznanjanje s kitajsko kulturo in umetnostjo;
 • seznanjanje s kitajsko pisavo prek simbolnega pomena kitajskih pismenk;
 • razlago simbolnega pomena kitajskega zmaja in primerjavo z zmajem v evropski tradiciji;
 • seznanjanje z osnovami kitajske kaligrafije;
 • seznanjanje z značilnostmi kitajskega horoskopa;
 • branje kitajskih zgodb, mitov in legend;
 • seznanjanje z značilnostmi in znamenitostmi Kitajske;
 • spoznavanje z glavnimi mejniki zgodovine Kitajske.

Dostopnost