Organi šole

 

Organi Osnovne šole Trnovo so:

  • svet šole,
  • ravnateljica,
  • strokovni organi,
  • svet staršev,
  • upravni odbor šolskega sklada,
  • pritožbena komisija,
  • skupnost učencev.
Dostopnost