Svet šole

Svet šole je najvišji organ upravljanja šole. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda. Sestavlja ga 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki Mestne občine Ljubljana. Člani imajo štiriletni mandat.

Sestava sveta šole za obdobje 2021 – 2025

Predstavniki delavcev šole:

 • Danijela Klemenčič, namestnica predsednika Sveta šole,
 • Filipe de Almeida,
 • Barbara Ogrin,
 • Tatjana Vintar,
 • Aleš Repar,

Predstavniki Sveta staršev:

 • Helena Miš Šmalc,
 • Petra Lešnik Kromar,
 • Borut Stražišar,

Predstavniki Mestne občine Ljubljana:

 • Francka Trobec,
 • Žiga Oven,
 • Sašo Stojanovič Lenčič, predsednik Sveta šole.

 

Dostopnost