NPZ

 

Koledar NPZ

 

6. razred

30. november 2022
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2023
Slovenščina

8. maj 2023
Matematika

10. maj 2023
Angleščina

7. junij 2023
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 7. do 9. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

15. junija 2023
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

23. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

1. september 2022
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2022
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

4. maj 2023
Slovenščina

8. maj 2022
Matematika

10. maj 2023
Državljanska vzgoja in etika (tretji predmet)

1. junij 2023
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

31. maja do 3. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

12. junij 2023
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Dostopnost