Vpis v srednjo šolo

 

 POTEK VPISA V SREDNJO ŠOLO DATUM
1 Objava razpisa za vpis v srednje šole in objava na spletnih straneh MIZŠ
2 Informativni dnevi v srednjih šolah
3 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
4 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ: posredovanje navodil in svetovanje
5 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
6 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za naslednje šolsko leto
7 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
8 Morebitni prenosi prijav
9 Obveščanje OŠ in SŠ o OMEJITVAH in spremembah obsega razpisa za vpis za šol. leto 2017/2018; javna objava (Internet)
10 Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. razreda
11 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)
12 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv
13 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
14 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
15 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
16 Objava prostih mest za vpis
Dostopnost