SKUM

Ta projekt prikazuje sodelovalni model, ki povezuje šolo, umetnike in kulturno ustanovo. Takšen način je tudi prvič finančno podprt na širšem področju Slovenije s strani Republike Slovenije in Evropske unije – Evropskega socialnega sklada. Projekt bo v prihodnje seveda postal primer dobre prakse za tiste, ki šele spoznavajo in pričenjajo s takim načinom učenja.

Pomembno je, da se otroci učijo medpredmetno, z različnimi umetniškimi metodami in tako, kot posamezniki, najdejo mesto, ki najbolj ustreza njihovi osebnosti. Skozi umetnost se torej učijo o »neumetniških« temah. Na tak način krepijo povezave med levo in desno možgansko polovico. Ne gre pa zanemariti tudi socialnega vidika, saj so tukaj otroci v veliko večji interakciji med sabo, bolj se zavedajo svojega telesa, sebe in vloge v okolju. Vse to pa vpliva na njihovo pozitivno samopodobo.

Z znanjem, empatijo, zavedanjem in izražanjem samega sebe pa si želimo, da bi bili naši otroci opremljeni, da bodo postali odgovorni odrasli, ki bodo krojili odgovornejši pogled na svet.

Projekt bomo izvajali pet let, in sicer med leti 2017 – 2022.

Dan v življenju… – 9. a razred

V okviru projekta SKUM smo enkratno delavnico z naslovom ¨Dan v življenju…čez eno leto¨ izvedli skupaj s plesalcema in koreografoma Andrejo Podržavnik in Gregorjem Kamnikarjem. Delavnico smo izpeljali v petek, 24. 5. 2019, kot projektni dan v 9. a razredu in si jo...

Cankar in mi – 5. a in 5. b razred

Z Mestnim muzejem Ljubljana, Pedagoško fakulteto UL, Osnovno šolo Trnovo in različnimi umetniki je potekal povezovalni projekt. Izveden je bil v okviru projekta SKUM, ki podpira razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.

Bajka o svetlobi – 1. in 2. razred

PROJEKT BAJKA O SVETLOBI v šolskem letu 2018/19 na OŠ Trnovo V projektu Bajka o svetlobi so sodelovali učenci prvih in drugih razredov. Projekt je potekal v sodelovanju z umetniki Mojco Leben, Uršulo Podobnik in Ladom Jakšo, od septembra do decembra 2018, ko se je...